Noutăți

Calendarul activităţilor culturale naţionale ale ANR pentru anul 2016

Data publicării: joi, 21 ianuarie 2016

Calendarul activităţilor culturale naţionale ale ANR pentru anul 2016

 

 1. Concursurile „Prietenii cărţii braille” şi „Lectură rapidă şi corectă în braille”:

Se vor desfăşura la următoarele date:

- faza pe filială: 9 aprilie;

- faza zonală (două zone – în organizarea filialelor Buzău - Vrancea şi Timiş): 23 aprilie;

- finala (Bistriţa): 7 mai.

Bibliografie:

Pentru concursul „Prietenii cărţii braille” se va studia prima parte (trei volume braille) a lucrării „Viaţa lui George Coşbuc” de Gavril Scridon (Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2003), marcând astfel împlinirea a 150 de ani de la naşterea poetului.

 

 1. Concursul „Braille junior” (de lectură rapidă şi corectă în braille, rezervat copiilor din şcolile pentru deficienţi de vedere):

Va fi cuprins ca probă în cadrul Concursului naţional al elevilor din şcolile pentru deficienţi de vedere, organizat de Ministerul Educaţiei. Întrecerea cititorilor braille se va desfăşura pe două secţiuni: gimnaziu şi liceu. Pot participa maximum doi elevi de la fiecare şcoală, câte unul pentru fiecare secţiune.

 

 1. Concursul de eseuri „Onkyo Braille”:

Organizată de Uniunea Europeană a Nevăzătorilor, această inedită acţiune culturală anuală premiază cele mai valoroase eseuri referitoare la valoarea, utilitatea sau semnificaţia alfabetului braille. Lucrările trebuie trimise în braille pe adresa Consiliului Director al ANR, până la data de 1 mai 2016. Pentru a fi luat în considerare, un eseu trebuie să aibă între 900 şi 1100 de cuvinte. Textele selectate (nu mai mult de 5) vor fi traduse în limba engleză şi transmise organizatorilor concursului de serviciul Cultural al ANR.

 

 1. Concursul de creaţie literară „Paşii profetului”:

Este organizat de filiala Bihor-Sălaj a ANR. Festivitatea de premiere va avea loc la Băile Felix, în a doua decadă a lunii mai. Termenul limită de trimitere a lucrărilor - poezie, proză şi epigrame - este 10 aprilie. Lucrările pot fi transmise atât prin poştă, pe adresa filialei, cât şi prin e-mail la adresa (bhanvr@gmail.com).

 

 1. Concursul de interpretare muzicală „Ion Blăjan” (secţiunile folclor şi romanţe):

Se va desfăşura pe două faze: faza pe filială şi faza finală. Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 1 iunie.

Finala va avea loc în a doua jumătate a lunii iunie, în organizarea filialei Vâlcea.

 

 1. Concursul de interpretare muzicală „Vasile Snacoveanu” (secţiunile muzică uşoară, folk şi interpretare instrumentală):

Se va desfăşura pe două faze: faza pe filială şi faza finală. Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 1octombrie. Finala va avea loc în cursul lunii octombrie, în organizarea filialei Argeş.

 

 1. Concursurile „Pe meridianele lumii” şi „Imaginea ta contează”:

Se vor desfăşura la aceleaşi date, după cum urmează:

- faza pe filială: 24 septembrie;

- faza zonală (trei zone – Gorj, Alba și Bacău: 8 octombrie;

- finala (Cluj): 22 octombrie.

Întrebările vor fi de cultură generală, tip grilă simplă (cu 3 variante de răspuns, dintre care una singură corectă). 

La concursul „Imaginea ta contează”, subiectul probei teoretice şi cel al probei practice urmează a fi stabilite de Comisia de Femei şi comunicate în timp util.

 

 1. Concursul de creaţie literară „Carmen Sylva”:

 Lucrările la poezie, proză şi jurnalism (reportaj de presă sau interviu) trebuie trimise, pe adresa Consiliului Director al ANR, până la data de 15 noiembrie 2016.

 

În măsura posibilităţilor şi a solicitărilor, pot fi organizate şi alte evenimente culturale.

 

Nota bene:

 1. Acţiunile menţionate se vor organiza în funcţie de resursele financiare ale organizaţiei.
 2. La activităţile culturale organizate de ANR, cu excepţia celor rezervate elevilor, nu au dreptul să participe decât membrii organizaţiei, adică persoane care şi-au achitat cotizaţia pe anul în curs.
 3. Următoarele acţiuni au fost cuprinse în proiectul de activităţi depus spre finanţare la Ministerul Muncii:

- Finala Concursurilor „Prietenii cărţii braille” şi „Lectură rapidă şi corectă în braille”.

- Finala concursului de interpretare muzicală „Ion Blăjan” (secţiunile folclor şi romanţe).

- Finala concursului de interpretare muzicală „Vasile Snacoveanu” (secţiunile muzică uşoară, folk şi interpretare instrumentală).

- Finala concursurilor „Pe meridianele lumii” şi „Imaginea ta contează”.