Noutăți

Informare despre demersurile facute in luna decembrie 2015

Data publicării: miercuri, 16 decembrie 2015

          Informare despre demersurile făcute în luna decembrie

          Vă prezentăm un rezumat al principalelor întâlniri de lucru pe care conducerea operativă a Asociației Nevăzătorilor din România le-a avut în luna decembrie cu reprezentanți ai autorităților:

  • 3 decembrieparticipare la Forumul pacienților acțiune desfășurată la Palatul Cotroceni în organizarea Administrației Prezidențiale. ANR a fost reprezentată de maseurul Anghel Diaconu (autorul primului Tratat de tehnică a masajului publicat în România), responsabilul Serviciului Social Cristian Vasile și Secretarul General Ioana Șeremet. În cadrul discuțiilor, la care au luat parte Ministrul Sănătății și Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au fost expuse, printre altele, necesitatea accesibilizării pentru nevăzători a tuturor instituțiilor sanitare de stat sau private precum și imperativul subvenționării de către stat a achiziționării de dispozitive asistive.
  • 4 decembrieîntâlnire de lucru la Ministerul Muncii sub egida Autorității pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) pe tema stadiului implementării în România a prevederilor Convenției ONU privind persoanele cu dizabilități. În prezența Secretarului de Stat din Ministerul Muncii Adrian Marius Dobre, a Secretarului General Adjunct din cadrul aceleași instituții Daniela Moroșanu precum și a Președintei ANPD Mihaela Ungureanu, conducerea operativă a ANR, a insistat, în context, asupra a 2 aspecte pe care Convenția ONU le stipulează în mod explicit ca facând parte din “standardul de viață adecvat” a deficienților de vedere: reabilitarea socio-profesională în situația pierderii vederii și accesul neîngrădit la spațiul informațional și fizic. Concret, au fost evocate situația Centrului Social și de Reabilitarea pe care ANR îl construiește și dificultatea accesului la aparatura specifică, tiflotehnică.
  • 8 decembrie – participare la Comisia de Munca din Senatul României. Președinta ANPD, Mihaela Ungureanu a invitat conducerea asociației noastre la discuțiile care au vizat proiectul de lege privind înființarea unui Consiliu de monitorizare a implementării Convenției ONU în România. Din păcate însă acest Consiliu ar urma să monitorizeze aplicarea convenției doar în privința persoanelor cu dizabilități internate în centre rezidențiale; de aceea am susținut necesitatea creării unui organism care să aibă în vedere întregul spectru al dizabilității și să urmărească respectarea Convenției în toate articolele ei. Totuși, proiectul de lege a primit avizul consultativ al comisiei și va fi dezbătut în plenul Senatului, cameră decizională în această situație.
  • 9 decembrie – vizita senatorului PNL de Botoșani Corneliu Popescu. La invitația Președintelui ANR Tudorel Tupiluși, senatorul Corneliu Popescu a venit la sediul organizației noastre pentru a discuta prioritățile legislative ale nevăzătorilor, pentru a vedea stadiul în care se află construirea Centrului Social și de Reabilitare, dar și pentru a cunoaște îndeaproape activitățile și serviciile ANR. A fost o discuție constructivă, în cadrul căreia senatorul de Botoșani ne-a asigurat că putem conta pe sprijinul său deplin, arătând empatie și înțelegere față de problemele persoanelor cu deficiență vizuală. De asemenea, am primit o serie de sugestii utile pentru viitor privind modul de abordare a mecanismelor instituționale. Considerăm de bun augur faptul că, după multă vreme, un parlamentar român ajunge în sediul ANR, luând contact în mod direct cu nevăzătorii și cu munca acestora.
  • 10 decembrie – audiență la Administrația Prezidențială. În urma demersurilor făcute cu ocazia Forumului pacienților, conducerea ANR a obținut o audiență de urgență, acordată cu generozitate de către Consilierul de stat dr. Diana Păun. În cadrul întâlnirii au fost discutate 3 probleme majore: situația Centrului Social și de Reabilitare, problema tehnologiei asistive și proiectul de lege privind monitorizarea Convenției ONU. Am avut deosebita satisfacție, de a constata modul profesionist în care doamna consilier a înțeles și a tratat subiectele pe care le-am propus precum și de a primi posibile soluții, pe care vom încerca să le concretizăm. Totodată, doamna consilier și-a exprimat disponibilitatea de a ne sprijini în demersurile pe care le preconizăm pe lângă ministerele de resort și pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu putem să trecem cu vederea, afinitățile umane, dobândite desigur din practica medicală, cu care doamna dr. Păun a rezonat la nevoile nevăzătorilor.

          În afara acestor întâlniri cu caracter oficial, conducerea ANR a făcut, în cursul lunii decembrie, intervenții informale pe lângă reprezentanți ai autorităților centrale și locale pentru rezolvarea problemelor majore ale organizației și implicit ale deficienților de vedere. Avem convingerea că demersurile menționate se vor concretiza, în cursul anului 2016, prin rezultate și soluții.

 

       Președinte,

    Tudorel Tupiluși