Noutăți

Modificări aduse de Ordonanța de urgență nr. 51 din 2017 Legii 448 din 2006

Data publicării: joi, 6 iulie 2017

Modificări aduse de Ordonanța de urgență nr. 51 din 2017 Legii 448 din 2006

        Principalele modificări aduse de Ordonanța de urgență nr. 51 din 2017 Legii 448 din 2006 importante pentru persoanele cu dizabilități vizuale sunt:

  • Persoanele cu dizabilități vor primi din oficiu prestația socială și nu vor mai fi obligate să depună o cerere în acest sens;
  • Certificatele de încadrare emise de comisiile de evaluare vor putea fi contestate, în termen de 30 de zile, direct la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004. Activitatea Comisiei superioară va rămâne doar cu atribuții de coordonare metodologică și de monitorizare a activității de evaluare; contestațiile cu privire la încadrarea în grad și tip de handicap, rămase nesoluționate până la 30 iunie a.c., se soluționează de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută de art. 90^1 din Legea nr. 448/2006, în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data de 30 iunie 2017;
  • Părinții copiilor cu handicap grav vor primi indemnizația de însoțitor și pe perioada în care elevul stă la internatul școlii;
  • Indicatorul de raportare al indemnizației de însoțitor a fost clarificat și corelat cu Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, anume „salariul net al asistentului personal gradația 0”;
  • Obligația de întreținere pentru adulții cu handicap asistați în centre rezidențiale a fost restrânsă la soț și soție, părinți pentru copii și copii pentru părinți;
  • S-a creat oportunitatea de dezvoltare de servicii sociale de tip rezidențial (centre de zi, centre respiro și locuințe protejate) și pentru autoritățile locale, respectiv consiliile locale, cu scopul precis de a le aduce cât mai aproape de cetățean;
  • Pe lângă faptul că plata prestațiilor sociale se va face din oficiu, începând cu anul 2019, agențiile județene de plăți și inspecție socială vor prelua de la D.G.A.S.P.C.-uri plata acestora, urmând ca procedura de preluare să se stabilească prin hotărâre de guvern.

   Pentru mai multe amănunte vă rugăm să consultaţi hotărârea aici.

 Ioana Șeremet

Secretar General