Noutăți

Loc de muncă - Coordonator pentru Managementul Cunoașterii și al Învățării

Data publicării: vineri, 21 aprilie 2017

Consorțiul Internațional al Dizabilității și Dezvoltării caută Coordonator pentru Managementul Cunoașterii și al Învățării în dezvoltarea incluziunii persoanelor cu dizabilități

 

Forum European al Dizabilității (EDF) și Consorțiul Internațional al Dizabilității și Dezvoltării (IDDC) fac parte din Consorțiul dintre Fundația Internațională și Ibero-Americană pentru Administrație și Politici Publice FIIAPP  (conducătorul proiectului) și Agențiile de Dezvoltare ale Statelor Membre UE pentru implementarea proiectului finanțat de Comisia Europeană „Bridging the Gap” (Reducerea decalajului).  Prin acest proiect 5 țări partenere din Africa și America Latină vor fi sprijinite să implementeze Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD) în anumite sectoare. Dincolo de durata de viață a proiectului - din aprilie 2017 până în martie 2021 - vor fi stabilite politici, structuri și procese pentru a asigura o participarea și incluziunea deplină a persoanelor cu dizabilități. EDF și IDDC au convenit să conducă în cadrul Consorțiului activitatea din domeniul managementului cunoațterii și al învățării. Pentru a îndeplini acest rol, IDDC recrutează un expert în managementul cunoașterii, preferabil în contextul dizabilității și al dezvoltării.

Scopul postului este de a crea și gestiona componenta de management al cunoașterii și învățării din proiectului UE "Bridging the Gap", care informează despre dezvoltarea și implementarea politicilor în rândul partenerilor din proiect și dincolo de aceștia.

Persoanele cu dizabilități sunt încurajate să solicite acest rol.

Acest post este deschis persoanelor care au un permis de muncă pentru a trăi și a lucra în cadrul UE, fiind localizat la Bruxelles.

Unele din cerințe sunt:

  • Minim 5 ani de experiență directă în implementarea programelor din sfera dizabilității și dezvoltării
  • Experiență de cel puțin 5 ani într-o funcție de construire a capacităților / funcțiilor de învățare / managementul cunoștierii (susținere cursuri de instruire / suport tehnic în cadrul programelor de dezvoltare și în cadrul sistemelor de gestiune a cunoștințelor create și administrate)
  • Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală în limba engleză și confortabile de comunicare în spaniolă și franceză
  • Experiența directă de lucru cu organizațiile persoanelor cu dizabilități (DPO) (în parteneriat, proiecte, consolidarea capacităților) și alte părți interesate în domeniul dezvoltării
  • Cunoașterea dovedită în politicile internaționale de cooperare pentru dezvoltare - cu accent pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG)
  • Cunoașterea dovedită a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap

Titularul postului va fi angajat de Secretariatul IDDC la Bruxelles, dar va raporta direct directorului de proiect la FIIAPP din Madrid. Va lucra îndeaproape cu reprezentanții EDF și IDDC la Bruxelles.

Salariu inițial brut: 3000 EUR

Contract: Contract pe durată determinată pentru durata proiectului.

Data limită pentru primirea cererilor: joi, 27 aprilie 2017

Data și locația interviului: vineri, 5 mai 2017, Bruxelles

Pentru mai multe detalii privind responsabilitățile și cerințele postului, precum și alte amănunte legate de modalitatea de aplicare pentru acest post vă rugăm să consultați acest link.

Mult succes!

Ioana Șeremet

Secretar General