Legislație

Internă

LEGE nr. 104 din 3 iulie 2020 - scutire mostenire

LEGE nr. 104 din 3 iulie 2020

pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT            

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 6 iulie 2020

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

La articolul 60 punctul 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

  1. e) transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, prevăzute la art. 111, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii;

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

  1. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 3 iulie 2020.

Nr. 104.

< Înapoi la lista deciziilor