Statut

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Asociaţia Nevăzătorilor din România, recunoscută de utilitate publică prin HG nr. 1033 din 03.09.2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 645 din 10.09.2008, este persoană juridică de drept privat, constituită, în baza dreptului liberei asocieri, din cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi rezidenţi în România, precum şi cetăţeni străini originari din România, cu handicap vizual grav, accentuat şi mediu. Asociaţia Nevăzătorilor din România este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, cu caracter social şi umanitar specific, acreditată ca furnizor de servicii şi prestaţii sociale, desfăşurând programe, servicii, proiecte şi activităţi în beneficiul membrilor săi şi în spiritul deplinei egalităţi de şanse. În desfăşurarea activităţii primeşte sprijin din partea autorităţilor centrale şi locale, precum şi a unor persoane fizice şi juridice.
Art. 2 – Asociaţia Nevăzătorilor din România a fost înfiinţată în structura actuală, sub numele de Asociaţia Orbilor din Republica Populară Română în baza legii 21 din 1924, prin sentinţa civilă numărul 3288 din 27 septembrie 1956 a fostului Tribunal Popular al Raionului „23 August” din Bucureşti, sentinţă prin care a dobândit personalitate juridică. Asociaţia Nevăzătorilor din România funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26, din 30 ianuarie 2000, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39/31.01.2000, modificată şi completată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 25 iulie 2005.Este continuatoarea organizaţiei «Societatea Orbilor Vatra Luminoasă», întemeiată de Regina Elisabeta, aşa cum rezultă din documentele privind subvenţionarea acesteia de către stat, publicate în Monitorul Oficial nr. 194 din 27 noiembrie 1909 şi din Statutul aprobat prin Decretul Regal nr. 3159 din 11 noiembrie 1910 publicat în Monitorul Oficial nr. 180 din 14 noiembrie 1910.
Art. 3 – Asociaţia Nevăzătorilor din România are sediul central în Bucureşti, Str. Vatra Luminoasă, nr. 108 Bis, sector 2.
Art. 4 – Durata de funcţionare a Asociaţiei este nelimitată.
Art. 5 – Asociaţia Nevăzătorilor din România funcţionează după următoarele principii:
Principiul unităţii naţionale: conform acestui principiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România este singura organizaţie care reprezintă interesele nevăzătorilor la nivelul întregii ţări, fiind recunoscută ca organizaţie naţională reprezentativă a nevăzătorilor atât de autorităţile publice române, cât şi de organizaţiile internaţionale ale nevăzătorilor; este membră fondatoare a Consiliului Naţional al Dizabilităţii, membră a Uniunii Europene a Nevăzătorilor, a Comitetului Consultativ Balcanic din cadrul acestei Uniuni şi membră a Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor.
Principiul legalităţii: conform acestui principiu, întreaga activitate a Asociaţiei Nevăzătorilor din România se desfăşoară atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale Statutului Asociaţiei şi ale statutelor filialelor.
Principiul autonomiei funcţionale: conform acestui principiu, filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România, structuri teritoriale cu personalitate juridică şi patrimoniu distinct, au dreptul şi capacitatea efectivă de autogestiune, au autonomie administrativă şi financiară, şi pot încheia acte juridice atât în nume propriu cât şi în numele şi pe seama Asociaţiei, cu respectarea legii şi a prezentului Statut.
Principiul descentralizării unor competenţe: conform acestui principiu, filialele dobândesc dreptul de a deţine anumite atribuţii şi servicii, specifice Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în condiţiile autonomiei funcţionale.
Principiul eligibilităţii: prin acest principiu, structurile teritoriale la toate nivelurile au dreptul de a-şi alege independent organele de conducere, conform Statutului Asociaţiei, Statutelor proprii şi reglementărilor interne.
Principiul interesului comun şi al solidarităţii: conform acestui principiu, membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România desfăşoară activităţi, îşi asumă responsabilităţi şi obligaţii în beneficiul organizaţiei şi a membrilor acesteia.
Principiul reprezentării: conform acestui principiu, dat fiind numărul foarte mare de asociaţi de pe întreg teritoriul ţării, membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România aleg prin reprezentanti organele de conducere ale structurilor teritoriale şi ale celor naţionale, la şedinţele adunărilor generale.

« Înapoi la Cuprins