Statut

Capitolul X. DISPOZIŢII FINALE

Art. 61 – (1) Prezentul Statut intră în vigoare la data de 25 septembrie 2014, data adoptării lui de către Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România. 

(2) La aceeaşi dată, se abrogă Statutul adoptat de Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România din 26 noiembrie 2009, precum şi orice dispoziţii contrare. 

(3) Lista membrilor prezenţi la Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România care a adoptat actualul statut se găseşte în anexă. 

(4) Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România îi împuterniceşte pe preşedintele, primvicepreşedintele şi pe cei 5 vicepreşedinţi ai organizaţiei să semneze prezentul statut. 

(5) Pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor a prezentului Statut, se desemneaza preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Radu Sergiu Ruba şi avocatul organizaţiei.

 

 

Preşedinte: Radu Sergiu Ruba

Primvicepreşedinte: Teodor Lăpădatu

Vicepreşedinţi:

Ion Podosu, Cluj – responsabil cu probleme educaționale

Ioan Boiț, Bihor – responsabil cu probleme socio-umanitare

Ioan Sorin Podină, Satu Mare – responsabil cu probleme culturale

Virgil Lazăr, Brașov – responsabil cu probleme socio-profesionale

Tudorel Tupiluși, Botoșani – responsabil cu probleme de sport și timp liber

Secretar general: Gina Georgescu

« Înapoi la Cuprins