Statut

Capitolul IX. DISPOZIŢII FINALE


Art. 44 - (1) Prezentul Statut a fost adoptat de către Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România astăzi, 17 octombrie 2019.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului statut, se abrogă Statutul adoptat de către Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România la data de 25 septembrie 2014, precum şi orice dispoziţii contrare.
(3) Lista membrilor prezenţi la Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România care a adoptat actualul statut se găseşte în anexă.
(4) Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România împuterniceşte preşedintele și prim-vicepreşedintele asociației pentru semnarea prezentului Statut.
(5) Pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor a prezentului Statut, se desemnează preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România şi departamentul juridic al organizaţiei.

« Înapoi la Cuprins