Statut

Capitolul VII. SURSE DE VENIT

Art. 51 – Veniturile Asociaţiei Nevăzătorilor din România pot proveni din următoarele surse: 

a) – dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale; 

b) – dividendele unităţilor economice înfiinţate de asociaţie; 

c) – venituri realizate din activităţi economice directe; 

d) – donaţii, sponsorizări sau legate; 

e) – resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale; 

f) – alte venituri prevăzute de lege.

« Înapoi la Cuprins