Istoric

După 1990

Începând din 1990 Conferinţele Naţionale (Adunările Generale) ale organizaţiei naţionale şi ale filialelor sale s-au ţinut cu regularitate, o dată la cinci ani, organele de conducere ale filialelor şi ale Consiliului director naţional fiind alese democratic. Prin înfiinţarea de noi filiale, aproape dublarea numărului lor, de la 16 la 30, a sporit totodată reţeaua sucursalelor şi a cluburilor precum şi cifra personalului salariat, producându-se astfel o deplasare spre domiciliile nevăzătorilor a serviciilor destinate lor în toate judeţele şi toate oraşele mari sau medii ca dimensiune.

S-au încheiat parteneriate cu:
 • Ministerul Educaţiei pentru tipărirea de manuale şcolare în braille, pentru întreaga ţară, în tipografia de specialitate a Asociaţiei, singura din România care are capacitatea de a produce tiraje mari în scriere braille;
 • Ministerul Culturii şi cu Agenţia Fondului Cultural Naţional, în vederea susţinerii publicaţiilor în braille şi în scriere vizuală ale ANR;
 • Societatea Română de Radiodifuziune care, din 1992, a inclus în programele sale emisiunea Ochiul interior cu subiecte referitoare la viaţa deficienţilor de vedere, difuzată actualmente în fiecare seară de vineri, pe programul România Actualităţi între orele 2030-2050 şi realizată de un jurnalist nevăzător. În 1999, i s-a adăugat emisiunea Lumina cuvintelor, 10 minute pe săptămână (actualmente, în fiecare sâmbătă, pe programul România Actualităţi între orele 2050-2100), pentru promovarea creaţiei literare şi muzicale a deficienţilor de vedere din România;
 • Uniunea Scriitorilor din România pentru imprimarea audio a valorilor literaturii române în formate specifice nevăzătorilor;
 • Organizaţii ale nevăzătorilor din ţări europene pentru implementarea unor proiecte internaţionale cu:
   • Federaţia Franceză a Nevăzătorilor pentru achiziţionarea unei tipografii electronice braille – program PHARE 1993-1994;
   • Federaţia Franceză a Nevăzătorilor pentru instituirea unui atelier de producere a ambalajelor din plastic - program PHARE 1996-1997;
   • Federaţia Franceză a Nevăzătorilor şi cu Institutul Francesco Cavazza din Bologna - program PHARE Telemarketing 2000-2002;
   • Agenţia Socio-sanitară, Academia de Muzică din Caserta şi Universitatea din Sorento, Italia - programul Leonado da Vinci, proiectul Web for handicaped in integrated technical environment (WHITE) 2003-2005;
   • Universitatea Tehnică din Atena - programul Leonardo da Vinci, proiectul Believe pentru învăţământul la distanţă, destinat nevăzătorilor prin mijloace electronice cu programe specifice – în derulare;
   • Centrul de Reabilitare a Nevăzătorilor din Plovdiv şi alţi parteneri din Italia şi Olanda - programul Leonardo da Vinci, proiectul Protect, pentru stabilirea indicatorilor de calitate în educaţia deficienţilor de vedere – în derulare.

S-au adăugat proiectele finanţate de Delegaţia Comisiei Europene în România şi cele curente, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH).

Înapoi la istoric