Prezentare

Serviciile oferite și programele desfășurate

1. Servicii sociale:
- identificarea, în parteneriat cu autorităţile locale, a persoanelor cu deficienţă vizuală, copii şi adulţi;
- sprijinirea nevăzătorilor în obţinerea drepturilor care le sunt asigurate prin lege;
- susţinerea incluziunii sociale a persoanelor cu deficienţă vizuală, îndeosebi a celor din mediul rural;
- sprijinirea nevăzătorilor în întocmirea de documente, în relaţiile lor necesare cu diverse instituţii;
- susţinerea deficienţilor de vedere în căutarea şi găsirea de locuri de muncă.

2. Servicii de informare şi consiliere:
- consilierea socio-profesională a nevăzătorilor;
- consilierea medical-oftalmologică a deficienţilor de vedere;
- orientarea nevăzătorilor către medici şi unităţi de specialitate;
- informarea cu privire la dispozitivele şi aparatura optică indicată în diverse afecţiuni oculare;
- consilierea familiilor cu copii sau cu părinţi nevăzători;
- consilierea femeilor nevăzătoare cu privire la afecţiunile oftalmologice transmisibile;
- consilierea şi reabilitarea psiho-socială a persoanelor care îşi pierd vederea la vârstă adultă (nevăzători tardivi).

3. Servicii de accesibilitate:
- consilierea şi asistarea instituţiilor şi autorităţilor în accesibilizarea spaţiului construit (prin covoare tactile, hărţi tactile, pliante braille, marcaje braille etc.) şi a mediului stradal urban (prin pavaje tactile şi semafoare sonore);
- consilierea şi asistarea instituţiilor şi autorităţilor responsabile în accesibilizarea pentru nevăzători a site-urilor publice;
- consilierea şi asistarea companiilor farmaceutice în etichetarea braille a medicamentelor;
- informarea nevăzătorilor şi a publicului larg cu privire la asistenţa vie - câinele-ghid.

4. Servicii educaţionale:
- asigurarea de manuale braille;
- înregistrarea audio de materiale din bibliografia şcolară;
- furnizarea de echipamente şi dispozitive specifice;
- organizarea anuală, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, de concursuri pe discipline şcolare;
- organizarea unui concurs anual de utilizare performantă a scris-cititului braille de către elevi;
- organizarea de competiţii sportive rezervate elevilor din şcolile pentru deficienţi de vedere;
- promovarea şi implicarea elevilor deficienţi de vedere în activităţi culturale naţionale (muzică, literatură, traduceri etc).

5. Furnizarea de cursuri practice:
- deprinderi de viaţă cotidiană;
- orientare spaţială şi mobilitate;
- scris-citit braille;
- utilizare a echipamentelor asistive;
- iniţiere în ocupaţii specifice deficienţilor de vedere.

6. Servicii culturale:
- asigurarea accesului la carte, în toate formatele abordabile de către nevăzători şi slabvăzători (carte braille, audio, electronică, tipărită cu caractere mărite);
- asigurarea de carte în formatele accesibile persoanelor cu deficienţă vizuală prin intermediul bibliotecilor şi fonotecilor de la nivelul filialelor din întreaga ţară;
- informarea nevăzătorilor prin publicaţii braille, audio şi în scriere obişnuită.
- organizarea de concursuri cu caracter naţional, pe bază de bibliografie şi de cultură generală;
- organizarea de concursuri vocaţional-artistice, în domeniile muzicii, literaturii şi presei;
- organizarea de concursuri de utilizare performantă a scris-cititului braille pentru adulţi;
- organizarea de concursuri cu rol de incluziune socială, destinate femeilor deficiente de vedere;
- organizarea de proiecţii cu filme accesibilizate pentru nevăzători prin audiodescripţie.

7. Servicii de sport şi socializare:
- organizarea de campionate naţionale la principalele sporturi accesibile deficienţilor de vedere (şah, popice, golbal, atletism, table), desfăşurate pe categorii de acuitate vizuală (unde este cazul);
- procurarea de dispozitive şi echipamente specifice, necesare practicării unor sporturi sau jocuri;
- selectarea celor mai valoroşi sportivi pentru participarea la competiţii internaţionale, individuale şi pe echipe;
- organizarea de excursii la obiective cu caracter istoric, cultural, religios etc.;
- organizarea de deplasări la spectacole, concerte, conferinţe etc;
- asigurarea însoţirii nevăzătorilor la evenimente culturale sau sportive.