Consiliul Director Național

Decizii

Deciziile Consiliului Director al ANR (17 februarie 2021)

Deciziile Consiliului Director al ANR

(17 februarie 2021)

Întrunit, prin teleconferinţă,  în data de 17 februarie a.c. Consiliul Director al ANR a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Consultarea, în regim de urgență, până la data de 26 februarie a.c., prin corespondență electronică, a reprezentanților Adunării Generale a ANR cu privire la actualizarea Regulamentului electoral ca urmare a sugestiilor și solicitărilor din teritoriu pentru clarificarea unor prevederi interpretate neunitar.
  2. Convocarea Adunării Generale a Reprezentanților ANR, în ședință ordinară, în data de 22 martie 2021, ora 10, prin mijloace electronice de comunicare la distanță.

De asemenea, în urma analizei solicitărilor și propunerilor venite din teritoriu, Consiliul Director al ANR precizează următoarele:

- conform art. 21 alin (5) din OG 26/2000 Adunările Generale, la toate nivele, pot avea loc „şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă.” Prin urmare ținând cont de problemele de sănătate publică din această perioadă Adunările Generale ale grupelor și ale filialelor se pot desfășura cu prezență fizică, dar și cu mijloace electronice de comunicare la distanță sau în variantă hibridă. În cazul opțiunii pentru una din ultimele două variante, filialele au obligația de a asigura suportul tehnic necesar, pentru buna desfășurare a ședinței.               

- conform art 38 alin (3) din Statutul ANR: „(3) În cazul în care nu se realizează cvorumul prevăzut la alin. (2), președintele asociației sau, după caz, președintele filialei convoacă o nouă ședință, în termen de maximum șapte zile. Membrii prezenți [la a doua convocare] vor constitui cvorumul necesar desfășurării ședinței, care va aproba hotărârile cu votul a jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate. în cazul neîntrunirii.” Pentru evitarea dificultăților de ordin procedural, se recomandă ca în adresa de convocare să se menționeze data și ora la care va avea loc reconvocarea Adunării Generale în cazul în care nu se întrunește cvorumul.

În numele Consiliului Director al ANR,

                Preşedinte,                                                                          

             Tudorel Tupiluşi

< Înapoi la lista deciziilor