Consiliul Director Național

Decizii

Deciziile Consiliului Director al ANR (4 iunie 2020)

Deciziile Consiliului Director al ANR

(4 iunie 2020)

 

        Întrunit în ședință extraordinară, prin teleconferință, în data de 4 iunie a.c., Consiliul Director al ANR a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Aprobare modificării proiectului activităților specifice pentru anul 2020 finanțate din sume de la bugetul de stat prin reprogramarea unora dintre acțiuni, din cauza pandemiei de COVID19. În acest sens, noile repere organizatorice vor fi înaintate spre aprobare către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.
  2. Reconfigurarea calendarelor activităților culturale și sportive după cum urmează:

- Concursul de interpretare muzicală „Ion Blăjan” (secţiunile folclor şi romanţe): Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 28 august. Finala va avea loc în cea de-a doua jumătate a lunii septembrie.

- Festivalul de artă dramatică „Mihai Codreanu”: Înscrierea participanţilor se va face pâna la data de 4 septembrie. Festivalul va avea loc în prima jumătate a lunii octombrie.

- Concursurile „Prietenii cărţii braille” şi "Performanţa braille": faza pe filială: 26 septembrie; faza zonală 3 octombrie; finala 10 octombrie. La finala concursului „Performanţa braille” vor participa şi câştigătorii celor două secţiuni ale concursului „Braille Junior” din anul trecut.

- Concursurile „Pe meridianele culturii” și „Imaginea ta contează”: faza pe filială: 7 noiembrie; faza zonală 14 noiembrie; finala 21 noiembrie.

- Concursul de interpretare muzicală „Vasile Snacoveanu” (secțiunile muzică ușoară și folk): Rezultatele fazei pe filială trebuie trimise până la data de 16 octombrie. Finala va avea loc în cursul lunii noiembrie.

- Campionatul național de table: Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 17 august. Finala va avea loc în prima jumătate a lunii septembrie.

- Campionatul naţional individual de şah: Rezultatele concursurilor organizate la nivel de filiale trebuie comunicate Consiliului Director până la data de 31 iulie. Finala va avea loc la Olănești, în cea de-a doua parte a lunii august. Ținând cont de faptul că în acest an nu s-a mai putut organiza Memorialul Francisc Cori, concursul național rezervat elevilor din școlile pentru deficienți de vedere, la finala națională vor participa elevii clasați pe primele două locuri la ediția din anul precedent.

- Campionatul Național de Popice: Finala va avea loc în cursul trimestrului al III-lea.

- Campionatul Național de Goalball: modul de desfășurare va fi stabilit în funcție de măsurile de sănătate publică și va fi comunicat în timp util.

  1. Menținerea, până la data de 30.09.2020, a facilității acordate filialelor care achită cotizația obligatorie la Fondul de solidaritate.
  2. Convocarea, în luna septembrie, a Adunării Generale Extraordinare a Reprezentanților ANR, pentru stabilirea tuturor aspectelor procesului electoral din cadrul organizației și pentru soluționarea altor probleme organizatorice.

      În cadrul ședinței, Consiliul Director a analizat cele 11 înscrieri primite pentru concursul „Filiala anului”. Câștigătoare a fost desemnată filiala Bacău, care a atras în anul 2019 cele mai mari sume în folosul desfășurări activității (acestea provenind din sponsorizări și din “2%”). Prin urmare, se impun adresate felicitări organelor de conducere, angajaților și membrilor care au făcut posibilă această performanță remarcabilă. În ierarhia finală, pe următoarele două locuri s-au situat filialele Prahova și Bihor.

      De asemenea, Consiliul Director a luat act, cu regret, de demisia, din motive de sănătate, a Președintelui Filialei ANR Bistrița-Năsăud, domnul Iacob Pop. Conform prevederilor Statutului, unul dintre vicepreședinți va prelua ca interimar, pentru maximum șase luni, atribuțiile președintelui, urmând să organizeze alegeri.

     Consiliul Director îi adresează domnului Iacob Pop cele mai calde felicitări și mulțumiri pentru activitatea excepțională desfășurată în folosul Asociației și al membrilor ei. Nu trebuie uitat faptul că domnia sa a preluat conducerea filialei când aceasta se afla într-un moment foarte critic, atât din punct de vedere financiar, cât și în planul credibilității. O lasă acum într-o stituație deosebit de favorabilă, după ani de strădanii, în care a reușit să dezvolte relații foarte bune cu structurile locale, să obțină proiecte nerambursabile și, cel mai important, să atragă nevăzătorii prin serviciile oferite.

     Tot în seria măsurilor cu caracter organizatoric, având în vedere faptul că președinta filialei Tulcea, doamna Daniela-Vasilica Mihai, își va încheia activitatea la sfârșitul lunii iunie, urmează a fi convocată în cel mai scurt timp posibil o Adunare Generală extraordinară pentru adoptarea măsurilor care se impun.

 

        În numele Consiliului Director al ANR,

 

                        Președinte

                   Tudorel Tupiluși

< Înapoi la lista deciziilor