Consiliul Director Național

Decizii

Deciziile Consiliului Director al ANR (Bistrița, 22 martie 2017)

Deciziile Consiliului Director al ANR

(Bistrița, 22 martie 2017)

 

În şedinţa din data de 22 martie a.c., Consiliul Director a adoptat următoarele hotărâri:

 1. Completarea și aprobarea Rapoartelor de activitate pe anul 2016 şi înaintarea lor către Adunarea Generală.
 2. Stabilirea Ordinii de zi a Adunării Generale.
 1. Convocarea în sesiune extraordinară a Adunării Generale a Reprezentanților filialei Bacău, în conformitate cu articolul 34 alineatul 4 din Statutul ANR și cu articolul 20 aliniatul 5 din statutul Filialei ANR Bacău, pentru armonizarea prevederilor Statutului filialei cu cele ale Statutului național.
 2. Convocarea în sesiune extraordinară a Adunării Generale a Reprezentanților filialei ANR Olt, potrivit articolului 34 alineatul 4 din Statutul ANR, pentru analizarea activității filialei, în contextul neparticipării membrilor acesteia la acțiunile cu caracter naţional ale asociației.
 3. Prezentarea la Adunarea Generală a proiectului de Statut elaborat de către comisia abilitată în acest sens.
 4. Organizarea Comisiei de Educație și formare profesională la Buzău, în ziua de 10 aprilie 2017, cu prilejul concursului național rezervat elevilor din școlile pentru deficienți de vedere;
 5. Cooptarea în Comisia de Drepturi sociale a domnilor Florin-Dorin Atimuț (Arad) și Vasilică Ilieș (Galați).
 6. Înaintarea către Adunarea Generală a propunerilor Comisiei de Drepturi sociale;  
 7. Aprobarea  unor propuneri ale Comisiei naționale de femei (prezentate în Anexă);
 8. Susținerea demersului inițiat de un grup de nevăzători pentru crearea unei voci sintetice pentru limba română realizată de către specialiști români și înaintarea problemei către Comisia de resurse umane, incluziune și accesibilitate.

În numele Consiliului Director al ANR, 

Preşedinte,                                                                               

Tudorel Tupiluşi

 

ANEXĂ la

Deciziile Consiliului Director al ANR

(Bistrița, 22 martie 2017)

 

Propunerile Comisiei naționale de femei aprobate de către Consiliul Director al ANR:

 1. Concursul “Imaginea ta contează” se va desfășura în anul 2017 în aceeași formulă ca în anul precedent, regulamentul actualizat urmând a fi transmis filialelor în timp util; Bibliografia o va constitui “Manualul de prim-ajutor” editat de Societatea Națională de  Cruce Roșie din România, care urmează a fi transmis în format audio tuturor filialelor. Proba practică - de testare a abilităților personale și a competențelor socio-culturale – va avea următorul conținut:
  • faza pe filială – recunoașterea pe cale tactilă a 5 alimente;
  • faza zonală - recunoașterea pe cale tactilă a 5 tipuri de semințe;
  • faza finală - recunoașterea pe cale tactilă a 5 tipuri de texturi;
 2. Juriul secțiunii “Portret al femeii nevăzătoare” a concursului “Carmen Sylva” va avea în componență pe doamna doctor Elena Cardaș și pe doamna profesor Luminița Târlungeanu;
 3. Președinta Comisiei naționale de femei va fi invitată să participe la şedinţele de Consiliu Director ori de câte ori sunt abordate subiecte ce vizează activitatea acestei structuri, precum și la lucrările Adunării Generale a Reprezentanților ANR. Se recomandă să se procedeze asemănător la nivelul forurilor de conducere ale filialelor.
 1. Susținerea și promovarea în Comisia de specialitate oftalmologie din cadrul Ministerului Sănătății a elaborării unui program național de depistare, diagnosticare și intervenție precoce la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 7 ani.

În numele Consiliului Director al ANR, 

Preşedinte,                                                                               

Tudorel Tupiluşi

 

< Înapoi la lista deciziilor