Consiliul Director Național

Decizii

Deciziile Consiliului Director Național - 11 noiembrie 2015

Deciziile Consiliului Director al ANR - 11 noiembrie 2015

 

      Întrunit în ședință extraordinară, desfăşurată prin teleconferință, în data de 11 noiembrie a.c., Consiliul Director al ANR a adoptat o serie de decizii privind aspecte de natură organizatorică.

  1. Solicitarea de la fiecare filială a necesarului de legitimații de membru, în vederea obținerii unei oferte cât mai avantajoase și a efectuării comenzii. În acest sens, fiecare filială trebuie să trimită, până la data de 20 noiembrie 2015 numărul de legitimații noi de care are nevoie.
  2. Renunțarea la remunerarea poziției de Prim-vicepreședinte al ANR. Astfel, conform propunerii făcute în Adunarea Generală din data de 15 septembrie 2015,  ocupantul actual al acestei funcții, va fi remunerat ca responsabil al Serviciului Cultură – Presă, urmând să primească o majorare a indemnizației de conducere de până la 50% din salariul de bază, în acord cu prevederile Ordinului 399/2013 și în funcție de proiecția bugetară aprobată.
  3. Luând act de demisia, din motive personale, a domnului Ioan Boiț, din Comisia de drepturi sociale, Consiliul Director a decis ca această Comisie să își desfășoare activitatea cu ceilalți 6 membri.
  4. Totodată, Consiliul Director a luat cunoștință de hotărârea autointitulatului „Grup de iniţiativă pentru reforme în ANR” de a nu transmite lista cu membrii săi (anexa 1), în pofida celor convenite în cadrul întâlnirii de la Bistriţa, din data de 19 octombrie 2015, după cum reiese din Procesul Verbal al ședinței de lucru (anexa 2). Așadar, cu toate că revendică în mod insistent aplicarea principiului deplinei transparenţe în problemele asociației și în pofida asigurarilor primite cu privire la confidențialitatea informațiilor pe care le vor furniza, membrii „grupului” nu au respectat înțelegerea stabilită în ședinta de lucru.

Totuşi, în dorinţa de a fi consecvent cu propriile decizii, Consiliul Director a înaintat membrilor Adunării Generale a reprezentanţilor propunerile „grupului” pentru Comisia de modificare a Statutului ANR, deși nerespectarea obligațiilor asumate de către una dintre parți, exonerează și cealaltă parte de respectarea obligațiilor asumate.

 

În numele Consiliului Director al ANR,

     Prim-vicepreședinte,                                                                               
            Mihai Dima

< Înapoi la lista deciziilor