Consiliul Director Național

Decizii

Deciziile Consiliului Director Național - 20 octombrie 2015

Deciziile Consiliului Director al ANR - 20 octombrie 2015 (Bistrița)

 

Întrunit la Bistriţa, în data de 20 octombrie a.c., Consiliul Director a adoptat următoarele decizii:

 1. Iniţierea de demersuri pe lângă instituţiile abilitate, inclusiv Avocatul Poporului, pentru rezolvarea favorabila a situaţiei persoanelor cu handicap vizual grav, pe certificatul cărora apare menţiunea fără însoţitor.
 2. Solicitarea de oferte de la filiale pentru organizarea acţiunilor culturale şi sportive ale ANR pe anul 2016. Ofertele trebuie transmise până la sfârşitul lunii noiembrie.
 3. Desemnarea Comisiilor de specialitate ale ANR, în următoarea componenţă:
 • Comisia de Drepturi sociale: Preşedinte - Ion Risti; membri - Teodor Lăpădatu, Constantin Tomina, Ioan Boiţ, Iacob Pop, Cristinel Măric, Gelu Gherasim.
 • Comisia de Cultură şi Presă: Preşedinte - Ion Podosu; membri - Mihai Dima, Radu Sergiu Ruba, Izabela Dumitra, Ana Hompot, Ionel Man, Viorel Șerban, Constantin Surugiu, Marin Sandu.
 • Comisia de Educaţie şi formare profesională: Preşedinte - Silviu Valeriu Vanda; membri - Iulian Lesneanu, Mădălina Vâlcu, Aurel Pătru, Laura Ursu, Cornel Todericiu, Constantin Cristache.
 • Comisia de Resurse Umane, incluziune şi accesibilitate: Preşedinte - Virgil Lazăr; membri - Iulian Iova, Mihaiţă Olaru, Florentin Cristian Rădulescu, Florin Atimuţ, Gheorghe Florin Ionescu, Ștefan Cristian Halus.
 • Comisia de Sport şi activităţi recreative: Preşedinte - Ioan Sorin Podină; membri - Nicolae Porfire, Gabriela Martin, Dacian Pribeanu, Tiberiu Oreian, Laura Damian.
 • Comisia de tineret: Preşedinte - Tiberiu Păun; membri – Ilie-Sorin Ţaţa, Adriana Borună, Ovidiu Tuduruţă, Ionel Dan Morariu, Mihai Merca, Oana Mocanu. 

4. Validarea alegerilor desfăşurate în cadrul Comisiei naţionale de femei. În urma scrutinului, componenţa acesteia este următoarea: Preşedintă: Laura Dănilă (Botoşani), Vicepreşedinte: Luminiţa Mihalache (Buzău – Vrancea) şi Teodora Țigănaş (Braşov); membre: Ana Hompot (Cluj) şi Paula Baran (Suceava); membre supleante: Liliana Fărăgău (Mureş) şi Luminiţa Târlungeanu (Bacău).

5. Nominalizarea următorilor membri ai ANR pentru Adunarea Generală a Uniunii Europene a Nevăzătorilor EBU: Tudorel Tupiluşi, Mihai Dima, Ion Podosu, Tiberiu Păun, Laura Dănilă şi Elisabeta Pintilie.

 6. Stabilirea următoarelor valori de referinta pentru cotizaţiile de membru ANR pe anul 2016:

 • 100 lei pentru gradul grav cu însoţitor;
 • 60 lei pentru gradul grav fără însoţitor;
 • 50 lei pentru gradul accentuat;
 • 12 lei pentru gradul mediu.

Adunările Generale ale filialelor ANR pot decide forme suplimentare de sprijin financiar din partea membrilor. Această măsură a fost adoptată în concordanţă cu creşterea în ultimii ani a valorii indemnizaţiilor primite de persoanele cu deficienţă vizuală.

7. Creşterea fondului de premii la concursurile naţionale organizate de ANR. Valoarea exactă a premiilor pentru fiecare acţiune va fi stabilită la începutul anului 2016.

8. Menţinerea la aceleaşi valori, în anul 2016,  a abonamentelor la publicaţiile realizate de ANR:

 • „Litera noastră” – varianta în scriere braille: 30 lei;
 • „Litera noastră” – varianta în scriere obişnuită: 20 lei;
 • „Impact” – revista audio: 30 lei. 

9. Renunţarea la trimiterea cărţilor audio către filialele ANR pe compact discuri şi transmiterea acestora exclusiv prin intermediul serverului FTP, începând cu anul 2016. Fiecare filială va desemna, până la data de 11 decembrie 2015, un responsabil care să preia cărţile audio şi să le pună la dispoziţia membrilor interesaţi. Numele acestuia şi coordonatele sale de contact vor fi comunicate serviciului cultural pe adresa de email impact@anvr.ro.

10. Organizarea concursului „Prietenii cărţii braille” în primăvara anului 2016, ca urmare a numeroaselor solicitări primite în acest sens. În consecinţă, concursul de cultură generală „Pe meridianele lumii” va avea loc în toamnă.

Selectarea drept bibliografie pentru concursul „Prietenii cărţii braille” a lucrării „Viaţa lui George Coşbuc” de Gavril Scridon (Editura Centrului de Studii transilvane, Cluj-Napoca, 2003). Cartea, aleasă pentru a marca împlinirea a 150 de ani de la naşterea poetului, va fi transmisă filialelor ANR atât în scriere braille, cât şi în format electronic până la data de 15 ianuarie 2016.

11. Solicitarea de la filiala ANR Alba-Hunedoara a unui plan de redresare, în contextul în care această filială a cerut sprijin financiar pentru depăşirea impasului în care se află. Se recomandă ca acest plan să includă, între altele, măsuri privind reducerea normelor angajaţilor şi o perioadă de voluntariat din partea preşedintelui.

12. Solicitarea sucursalelor Mehedinţi şi Tulcea, ca urmare a cererilor membrilor acestora de transformare în filiale, a unei liste nominale cu membrii potenţiali şi a unui plan de funcţionare. Se impune precizat faptul că orice asemenea iniţiativă trebuie să fie aprobată de Adunarea Generală a filialei, inainte de a fi supusa aprobarii Adunarii Generale a Asociatiei.

13. Aprobarea solicitării Liceului pentru deficienţi de vedere din Cluj şi a filialei din localitate ca echipa de golbal a elevilor să participe la competiţiile naţionale organizate de ANR sub titulatura Cluj II.

14. În conformitate cu decizia nr. 2 a Adunării Generale din data de 15 septembrie, referitoare la înfiinţarea unei Comisii pentru modificarea Statutului ANR, luându-se act și de revendicările așa-numitului Grup de iniţiativă pentru reforma în ANR, prezentate Consiliului Director național de către doi reprezentanți ai acestuia, Valeriu Borşan (Galați) și Cornel Gavriliu (Bacău), Consiliul Director a adoptat următoarea propunere ce va fi trimisă spre analiză membrilor Adunării Generale, în vederea validării:

Comisia pentru modificarea Statutului Asociației va fi alcătuită din şapte persoane, după cum urmează: (un jurist, 4 membri ai Consiliului Director al ANR – Virgil Lazăr, Ion Podosu, Silviu Valeriu Vanda, Mihai Dima şi 2 membri ai „grupului”, care urmează a fi nominalizaţi în scurt timp).

Pentru validarea acestei comisii, vor fi consultaţi membrii Adunării Generale a reprezentanţilor ANR, cărora li se va solicita un răspuns scris.

În dorinţa unei colaborări constructive între cele două părţi şi pentru evitarea disfuncţionalităţilor de comunicare, s-a decis ca domnul Silviu Valeriu Vanda să fie persoana de legătură, preluând sesizările, nemulţumirile şi sugestiile venite din partea „Grupului de iniţiativă”.

       Consiliul Director recomandă călduros tuturor filialelor ANR să ia legătura cu cluburile Lions, în cazul în care nu au făcut-o deja, pentru a propune acestor organizaţii proiecte concrete în folosul deficienţilor de vedere.

 

În numele Consiliului Director al ANR,

      

        Preşedinte                                                                               

     Tudorel Tupiluşi

< Înapoi la lista deciziilor