Adunarea Generală

Decizii

Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor - 14-15 martie 2018

Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor

Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR)

Predeal, 14 - 15 martie 2018

          În şedinţele din zilele de 14 - 15 martie 2018, care au avut loc la Predeal, judeţul Braşov, Adunarea Generală a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului Director al ANR şi a Raportului Financiar Contabil pe anul 2017.
  2. Aprobarea planului de activităţi şi a proiecţiei bugetare pentru anul 2019. Împuternicirea Consiliului Director pentru întocmirea proiectului de finanţare ce urmează a fi depus spre aprobare la Ministerul Muncii.
  3. Stabilirea plafonului lunar alocat filialelor din bugetul aprobat organizației noastre de către Ministerul Muncii la 5.100 lei, începând cu luna aprilie a.c..
  4. Aprobarea acordului de principiu privind trecerea efectivă din proprietatea Consiliului Director naţional al ANR în proprietatea filialei Vaslui a imobilelor situate în Bârlad şi Vaslui, imobile ce se află deja în patrimoniul şi în folosinţa filialei, ca urmare a reorganizării filialei Iaşi - Vaslui. În acest sens, consilierii juridici vor identifica modalitatea optimă de rezolvare a problemei.
  5. Majorarea la 4.000 lei a cuantumului Fondului de solidaritate începând cu anul 2019. Pentru filialele care achită integral suma până la data de 31 martie, se va aplica o reducere de 10%.
  6. Susţinerea din fondul de solidaritate a participării sportivilor care reprezintă România la competiţiile internaţionale majore (campionate europene, campionate mondiale, olimpiade, jocuri paralimpice, jocuri mondiale).
  7. Înaintarea către Adunarea Generală a filialei Olt a solicitării de alegere a unui alt reprezentant în Adunarea Generală naţională, în locul domnului Marin Ștefan, întrucât acesta a absentat nemotivat la 2 şedinţe.
  8. Completarea Comisiei de modificare a Statutului prin alegerea domnului Iacob Pop, preşedinte al filialei Bistriţa-Năsăud. Alegerea domnului Florentin Cristian Rădulescu (filiala Cluj) ca membru supleant al comisiei.
  9. Modificarea şi aprobarea proiectului de Statut al ANR. Acest document va fi pus în dezbatere publică pentru toţi membrii ANR, prin afişarea pe website-ul oficial al organizatiei (www.anvr.ro), urmând ca amendamentele însoţite de motivări să fie trimise Comisiei de modificare a Statutului până la data de 1 noiembrie 2018 la adresa de e-mail statutanvr@gmail.com.

 

              Preşedinte,   

           Tudorel Tupiluşi

< Înapoi la lista deciziilor