Adunarea Generală

Decizii

Deciziile Adunării Generale a Reprezentanţilor -

Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor

Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR )

Cluj-Napoca, 17 martie 2016

 

În şedinţa din data de 17 martie 2016, care a avut loc la Cluj Napoca, Adunarea Generală a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Aprobarea Raportului de Activitate al ANR, a Raportului Financiar Contabil şi a Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2015.
  2. Aprobarea planului de activităţi şi a proiecţiei bugetare pentru anul 2017. Împuternicirea Consiliului Director pentru întocmirea proiectului ce urmează a fi depus spre aprobare la Ministerul Muncii.
  3. Aprobarea acordării din sumele de la buget a cuantumului de  4.900 lei/lună pentru fiecare filială, începând cu luna martie a.c., până la următoarea decizie similară a unei Adunări Generale a ANR.
  4. Împuternicirea conducerii operative pentru întreprinderea demersurilor presupuse de înfiinţarea unei unităţi protejate în cadrul ANR.
  5. Aprobarea constituirii unei Comisii pentru modificarea Statutului ANR, în următoarea componenţă: Tudorel Tupiluşi (preşedinte), Mihai Dima, Ion Podosu, Silviu Valeriu Vanda, Virgil Lazăr, Teodor Lăpadatu şi Cristinel Măric (membri); acestora li se va adăuga un jurist din cadrul organizaţiei.
  6. Aprobarea solicitării sucursalelor Hunedoara, Mehedinţi şi Vrancea de a deveni filiale începând cu anul 2017. În acest sens, în perioada următoare vor fi urmaţi paşii necesari pentru respectarea procedurilor legale.
  7. Confirmarea reprezentanţilor României în Adunarea Generală a Uniunii Europene a Nevăzătorilor - EBU (Tudorel Tupiluşi, Mihai Dima, Ion Podosu,Tiberiu Păun, Laura Dănilă şi Elisabeta Pintilie).
  8. Majorarea cu 10% a premiilor la concursul ”Prietenii cărţii braille” începând cu ediţia din anul 2016, urmând ca o decizie privitoare la creşterea valorii premiilor pentru celelalte acţiuni cu caracter naţional organizate de ANR să fie adoptată la începutul anului 2017, în funcţie de procentul de încasare a Fondului de Solidaritate.

         Adunarea Generală adresează filialelor următoarele recomandări:

- să constituie comisii de tineret, după exemplul filialei Bacău;

- să analizeze, în cadrul Consiliului Director, în conformitate cu prevederile Statutului, oportunitatea suspendării din calitatea de membru al ANR a persoanelor care au desfăşurat acţiuni de denigrare a organizaţiei sub egida aşa-numitului „Grup de iniţiativă pentru reforme în ANR”, proliferând în spaţiul public acuze nefondate şi calomnii, ceea ce aduce grave prejudicii de imagine.

           De asemenea, Adunarea Generală naţională solicită filialei Bacău să îşi revizuiască Statutul, modificând, până la data de 15 iulie a.c., toate articolele contrare Statutului ANR.

          Totodată, Adunarea Generală a ANR a decis ca sportivii nevăzători care suferă de boli cronice să poată participa la competiţii doar cu aviz de la un medic specialist în medicina sportivă.

 

              Preşedinte,   

           Tudorel Tupiluşi

< Înapoi la lista deciziilor