Adunarea Generală

Decizii

Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor - 22 martie 2021

Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor

Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR)

22 martie 2021

 

          În şedinţa din 22 martie 2021, care a avut loc prin teleconferință, Adunarea Generală a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Aprobarea Rapoartelor ANR pe anul 2020: Raportul narativ de activitate, Bilanțul contabil și Raportul financiar contabil.
  2. Împuternicirea Consiliului Director pentru întocmirea planului de activităţi şi a proiecţiei bugetare pentru anul 2022, documente ce urmează a fi depuse spre aprobare la Ministerul Muncii.
  3. Aprobarea propunerii Consiliului Director național privind transformarea filialelor Gorj și Tulcea în sucursale ale Asociației Nevăzătorilor din România. Conform Statutului, cele două sucursale, entități fără personalitate juridică, vor funcționa în subordinea Consiliului Director național, for care va întreprinde toate demersurile juridice necesare pentru punerea în practică a acestei decizii.
  4. Completarea reperelor cronologice privind organizarea alegerilor la nivelul filialelor ANR și al structurii naționale de conducere cu următoarea precizare: în cazul în care restricțiile legate de pandemia COVID-19 vor face imposibilă organizarea în condiții optime a procesului electoral, alegerile la nivelul filialelor pot fi amânate până cel târziu la data de 30 septembrie. În situația în care o asemenea decizie de amânare este luată de cel puțin o filială, Adunarea Generală națională va fi la rândul ei reprogramată și va avea loc în trimestrul al IV-lea al acestui an.
  5. Instituirea obligației ca fiecare filială să transmită în scris Consiliului Director național, în cel mult zece zile de la încheierea alegerilor de la nivelul grupelor, lista reprezentanților în Adunarea Generală. De asemenea, rezultatele alegerilor structurilor de conducere trebuie comunicate în scris Consiliului Director național în maximum cinci zile de la desfășurarea Adunării Generale electorale.

 

              Preşedinte,   

           Tudorel Tupiluşi

< Înapoi la lista deciziilor