Adunarea Generală

Decizii

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Reprezentanţilor - 17 octombrie 2019

Hotărârile Adunării Generale extraordinare a Reprezentanţilor

Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR)

Piatra Neamț, 17 octombrie 2019

 

          În şedinţa extraordinară din 17 octombrie 2019, care a avut loc la Piatra Neamț (judeţul Neamț), Adunarea Generală a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Confirmarea noilor reprezentanți în Adunarea Generală națională: Laura Dănilă (Botoșani), Daniel Cătălin Suciu (Brăila), Alexandru Lupan și Albert Troba (Satu Mare).
  2. Confirmarea domnului Mihăiță Olaru în funcția de vicepreședinte cu drepturi depline în Consiliul Director, responsabil cu domeniul „Sport și activități recreative”, ca urmare a decesului titularului acestei funcţii, domnul Ioan-Sorin Podină.
  3. Aprobarea solicitării sucursalei Sălaj de a se desprinde de filiala interjudețeană Bihor-Sălaj şi de a deveni filială de sine stătătoare, începând cu anul 2020. În acest sens, în perioada următoare vor fi urmaţi paşii necesari pentru respectarea procedurilor legale.
  4. Împuternicirea Consiliului Director al ANR să întreprindă demersurile organizatorice care se impun la filiala Gorj, ca urmare a demisiei doamnei Președintă Rodica Mogoșanu.
  5. Asumarea, prin consens, de către fiecare filială, a obligației de a contribui, până la sfârşitul lunii mai a anului 2020, cu suma de 11.000 lei pentru acoperirea parţială a datoriei pe care Asociaţia Nevăzătorilor din România o are la Ministerul Muncii, conform sentinței definitive a instanței.
  6. Împuternicirea Consiliului Director al ANR pentru valorificarea imobilului din strada Barierei, după finalizarea demersurilor juridice şi administrative necesare obținerii actelor de proprietate.
  7. Aprobarea noului Statut al Asociației Nevăzătorilor din România. Pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare în registrul Asociațiilor și Fundațiilor, se împuternicește Președintele Asociației Nevăzătorilor din România, domnul Tudorel Tupiluși și departamentul juridic al organizației.  

 

              Preşedinte,   

           Tudorel Tupiluşi

< Înapoi la lista deciziilor