Adunarea Generală

Decizii

Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor - 26 martie 2019

Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor

Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR)

Predeal, 26 martie 2019

          În şedinţa din 26 martie 2019, care au avut loc la Predeal, judeţul Braşov, Adunarea Generală a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Aprobarea Rapoartelor ANR pe anul 2018: Raportul narativ de activitate, Bilanțul contabil, Raportul financiar contabil și Raportul Comisiei de Cenzori.
  2. Împuternicirea Consiliului Director pentru întocmirea și eventual modificarea Proiectului de activități specifice pentru anul 2019, după comunicarea de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități a sumei alocate de la buget.
  3. Aprobarea planului de activităţi şi a proiecţiei bugetare pentru anul 2020. Împuternicirea Consiliului Director pentru întocmirea proiectului de finanţare ce urmează a fi depus spre aprobare la Ministerul Muncii.
  4. Stabilirea la 5.500 lei a plafonului lunar alocat filialelor din bugetul aprobat organizației noastre de către Ministerul Muncii, începând cu luna aprilie a.c.
  5. Alegerea în funcția de membru supleant în Consiliul Director al ANR cu vot consultativ a domnilor Olaru Mihăiță și Ilieș Vasilică. Prin urmare, în cazul indisponibilității unuia dintre membrii Consiliului Director, în locul acestuia va participa la lucrări domnul Olaru Mihăiță. Iar în cazul indisponibilității a doi membri ai Consiliului Director, la ședințele acestui for va lua parte domnul Ilieș Vasilică.
  6. Reorganizarea Filialei Olt și transformarea ei în parte a Filialei Vâlcea începând cu 01 ianuarie 2020. Filiala Vâlcea va deveni astfel filială interjudețeană. În acest sens, mandatul de administrator al filialei Olt acordat domnului Nicolae Porfire se prelungeşte până la sfârşitul anului 2019, domnia sa urmând să întreprindă, cu sprijinul compartimentului juridic de la nivelul Consiliului Director naţional, toate demersurile legale şi organizatorice care se impun.
  7. Organizarea, în cursul acestui an, a  unei Adunări Generale extraordinare pentru adoptarea noului Statut al ANR. Coordonatele organizatorice ale acestei acţiuni urmează a fi stabilite şi comunicate în timp util.
  8. Împuternicirea Consiliului Director să identifice măsurile care se impun în privința Comisiei de cenzori, în contextul celor mai recente modificări legislative.

        Adunarea Generală a luat act de faptul că doi dintre membrii săi, domnii Neculai Bunduc (Botoșani) și Viorel Valentin Mocanu (Brăila) au lipsit nemotivat la două ședințe consecutive. Prin urmare, în conformitate cu Decizia adoptată în anul 2017 solicită filialelor din care aceștia fac parte să desemneze înlocuitori.

 

              Preşedinte,   

           Tudorel Tupiluşi

< Înapoi la lista deciziilor